“ปิยบุตร” จวก “ประยุทธ์” วางแผนสืบทอดอำนาจ ตั้งแต่ พ.ค. 2557


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“ปิยบุตร” อภิปราย “ประยุทธ์” อัดขาดคุณสมบัติ ไม่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซัดวางแผนสืบทอดอำนาจตั้งแต่ พ.ค. 2557

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน