สุดจะยื้อ!! “น้องกร” เหยื่อรุ่นพี่ รับเลสรุ่น เสียชีวิตแล้ว