วิธีรับเงินไปเที่ยว : รัฐาลแจกคนไทย “1,000 บาท” 10 ล้านสิทธิ์