ครูแฉซ้ำ ผอ.โรงเรียนชัยนาท ขอให้เซ็นยอมรับอาหารกลางวันเด็ก “ได้มาตรฐาน”