เทียบชัดๆ! อาหารกลางวันมาตรฐานต่างประเทศ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากกรณีที่มีเด็กนักเรียนในหลายพื้นที่ของไทยไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่เหมาะสมเพียงพอจนเกิดการร้องเรียนการบรรดาผู้ปกครองถึงความไม่เหมาะสมของการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

TOP ประเด็นร้อน