ถึงไทยแล้ว! รถเกราะ “VN1” 38 คัน, รถถัง “VT-4” 11 คัน มูลค่า 4.3 พันล้าน