กองทัพบก รับ“สไตรเกอร์” มือสองจากสหรัฐฯ เข้าประจำการ