นักวิทย์ พบฟอซซิลเต่ายักษ์ ตัวเท่ารถยนต์ มีเขาแหลมที่กระดอง