เปิด ช่วงอายุ-โรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิต โควิด 19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จะเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยข้อมูลจาก WHO หรือ องค์การอนามันโลกและ CCDC หรือสำนักงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคจีน พบว่า...

TOP ประเด็นร้อน