องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ “COVID-19” เรียกไวรัสโคโรนา