ถึงเวลาต้อง Social Distance และ Personal Distance หยุดแพร่เชื้อ โควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีต่อเนื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุด (17 มี.ค.63) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 33 ราย กระแส Social Distance และ Personal Distance กำลังเกิดขึ้น

TOP ประเด็นร้อน