​กบง. ลงมติคงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 23.96 บาท/กก.