ค้นบ้าน “ชาดา ไทยเศรษฐ์ - ส.จ.เปี๊ยก” ทลายคลังอาวุธ จ.อุทัยธานี