พบคนซ้อม “พลทหารตาย” เป็นนักโทษร่วมคุก หลักฐานอาจไม่ถึงสิบเวรคู่กรณี