เปิดถัง "สังฆทาน" ถวายอย่างไรให้ได้บุญ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“วันเข้าพรรษา” ถูกกำหนดไว้ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 9 ก.ค.60 ถือเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาท จะพักประจำ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน ช่วงเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น และจะมีกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ ทั้งประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเกิดจากสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ พระสงฆ์ที่อยู่พรรษาจำนวนมาก ที่ต้องปฏิบัติกิจวัตรในช่วงหัวค่ำต้องการแสงสว่าง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนหล่อเทียนต้นใหญ่ถวาย เพื่อให้แสงสว่างได้ตลอดเวลา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน