ผู้เชี่ยวชาญแนะ "โรคต้องห้ามนวดแผนไทย" หลังนวดคลายเส้นทำขาหัก