พบเกษตรกรป่วยโรคเนื้อเยื่อเน่า เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 10 คน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ทำการเกษตรอินทรีย์ แต่ก็ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังใช้สารเคมีในการปลูกพืช ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ล่าสุดพบเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู ป่วยด้วยโรคเนื้อเยื่อเน่าตาย โดยอาการจะหนักขึ้นหากร่างกายมีสารเคมีสะสมอยู่

TOP ประเด็นร้อน