แพทย์ มช.เปิดตัวห้องผ่าตัดอัจฉริยะแห่งแรก ในเอเชียอาคเนย์