เช็กด่วน! ฐานการเสียภาษีและวิธีลดหย่อนภาษี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เข้าสู่เดือน ธ.ค. ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว มาดูกันว่าวิธีไหนสามารถลดหย่อนภาษีได้บ้าง และฐานภาษีใหม่ที่ใช้ปีนี้เป็นอย่างไร

สำหรับปีนี้ (พ.ศ.2560) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการปรับฐานภาษีใหม่ โดยคนที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท ยังได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนเดิม และฐานภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ฐานภาษียังเหมือนกับปีก่อน แต่ผู้ที่มีรายได้ 2 ล้านบาทถึง 4 ล้านบาท มีการปรับฐานภาษีใหม่ เป็นรายได้ 2 ล้านถึง 5 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในอัตรา 30% และปีนี้ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีในอัตรา 35%

เช็กด่วน! ฐานการเสียภาษีและวิธีลดหย่อนภาษี

ส่วนมาตรการลดหย่อนภาษีก็มีหลายอย่าง เช่น ประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อน ภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ปีนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้สามารถนำประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท     

ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ หรือ ไม่เกิน 500,000 บาท  ส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ หรือ ไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ก็สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ โดยนำดอกเบี้ยบ้านมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี

และปีนี้ ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่ต้องซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน  ถึง 3 ธันวาคมนี้

นอกจากนี้ เงินบริจาคสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ หากบริจาคให้วัด สาธารณกุศลทั่วไป ลดหย่อนได้ 1 เท่า หรือหากบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถลดหย่อนได้ 2 เท่า  ค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา และเลี้ยงดูบุตรก็ลดหย่อนภาษีได้

ดังนั้น สิทธิลดหย่อนภาษีมีมากมายหลายรูปแบบ หากเตรียมตัววางแผนภาษีแล้วใช้สิทธิลดหย่อนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ก็สามารถประหยัดเงินในกระเป๋าลงได้ส่วนหนึ่ง

เช็กด่วน! ฐานการเสียภาษีและวิธีลดหย่อนภาษี

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ