“อัจฉราวดี” ยันไม่ได้อ้างศาสนาทำธุรกิจ จ่อฟ้องอดีตศิษย์