เปิดใจ “แพน” เจ้าของรองเท้าคู่เดียวในไทย ยอมจ่าย 1 ล้านบาท