“ศรีวราห์” ไม่ห้ามกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนัดชุมนุม 22 พ.ค. แต่ห้ามชุมนุมใกล้เขตพระราชฐาน