ผู้เชี่ยวชาญชี้ขายปลีกน้ำมันไทยอาจขึ้นถึง 3 บาท หากราคาตลาดโลกแตะที่ 90 ดอลล่าร์