“พงศ์พร” ร่อนหนังสือขอข้อมูลบัญชีวัดทุกจังหวัด ขีดเส้น 11 มิ.ย.61