ต้อนรับอบอุ่นทีมเก็บรังนกเกาะลิบงเดินทางถึงบ้าน จ.ตรัง