ศาลชั้นต้นยกฟ้อง "อดีตพนักงานส่งเฟอร์นิเจอร์" ถูกกล่าวบุกรุก-ลักทรัพย์