ชื่นชม! นร.ไทยกวาด 37 รางวัล แข่งขันคณิตศาสตร์ที่เกาหลีใต้