หมูป่าเตรียมบวชที่วัดพระธาตุดอยเวา-พระธาตุดอยตุง 25 ก.ค.นี้