กฟผ. แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนภาคอีสาน-ตะวันตก มีน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม