พศ.เชียงใหม่ ยืนยัน ยังไม่ให้เอกชนเช่าวัดร้างทำโรงแรม