พบซากวัวกระทิง ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตายเพิ่มเป็น 6 ตัว