เฮอร์ริเคน "ไมเคิล" ทวีกำลังเป็นระดับ 3 กระทบเกือบ 9 ล้านคน