“สามมิตร” จ่อทำโพล แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ก่อนโดดร่วมวง “พลังประชารัฐ”