วัดขุมกำลัง "พลังประชารัฐ-ไทยรักษาชาติ" สู้เลือกตั้ง62