วันนี้! เริ่มผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยตามปกติ ไม่พบความเสียหายจากพายุปาบึก