“น้ำท่วมชุมพร” คลี่คลายถ.เอเชีย 41 แยกปฐมพรรถเล็กผ่านได้