ผู้ประสบภัย อ.ปากพนัง ขาดแคลนที่นอน หลังบ้านพังจากพายุปาบึก