“วันนี้เด็กกรุงเทพคริสเตียนมีความสุขเป็นพิเศษ”  เสียงจากผอ.โรงเรียน