เปิดเบื้องหลัง"ความคิด"เสรีชุดนร."กรุงเทพคริสเตียนฯ"