รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 ! จันทร์นี้เริ่มลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า