35 ปี นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเสด็จเยือนไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 35 ปี ส่วนในครั้งแรก พระสันตะปาปาที่เสด็จเยือนไทย คือ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา พบรรยากาศ และความรู้สึกของผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP พระสันตะปาปาฟรังซิส