ชาวคริสต์กว่า 20,000 คน จองที่รับเสด็จ “โป๊ปฟรังซิส” แน่นวัดนักบุญเปโตร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะทำงานวัดนักบุญเปโตร และสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เตรียมพร้อมสถานที่ และบัตรผ่านสำหรับผู้ลงทะเบียนรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่มาจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 20,000 คน