พระสมณดำรัส “โป๊ปฟรังซิส” เห็นคุณค่าของความเป็นไทย


เป็นเรื่องเป็นข่าว  ตอน จารึกประวัติศาสตร์ “โป๊ปฟรังซิส” เยือนไทย กับบทสัมภาษณ์ความประทับใจ และถอดความหมายพระสมณดำรัส