สิ้น "สมเด็จพระญาณวชิโรดม" หลวงพ่อวิริยังค์ สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15วัน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประกาศ แจ้งข่าวการมรณภาพเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม