ความเหมือนที่ต่าง ดราม่า 'พิมรี่พาย' ซื้อโซล่าร์เซลล์ 3.5 แสน ให้เด็กอมก๋อย กอ.รมน.ใช้งบ 45ล้าน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กอ.รมน. ยันเอกสารจริงก่อสร้างระบบโซลาร์เซลล์ โครงการส่งเสริมพลังงานในพื้นที่ไกลทุรกันดาร 5 พื้นที่อมก๋อย 45 ล้าน 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สังคม