14 มกราคม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ” กับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วตลอดกาล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ร่วมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ขณะที่ในปีที่ผ่านมา มีสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์เพิ่มขึ้น 31 ชนิด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สังคม