"รายงานวิจัย เพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย รายงานประเทศไทย” ถูกนำเสนอโดยเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล - ECPAT International


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"รายงานวิจัย เพื่อศึกษาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กชาย รายงานประเทศไทย” ถูกนำเสนอโดยเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล - ECPAT International โดยร่วมมือกับองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนงานวิจัย คือ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม