พระสังฆราช โปรดให้วัดช่วยชาวบ้านวิกฤตโควิด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม