พระสังฆราช โปรดให้วัดช่วยชาวบ้านวิกฤตโควิด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน

“ประยุทธ์” สั่งเร่งตรวจเชิกรุก 39 ชุมชน ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดคลองเตย 5 หมื่นคน

“วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา” วัคซีนทางเลือกความหวังใหม่ของไทย

สำนักงานเลขานุการกรมสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศที่ 2/2564 เรื่อง ประทานพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่มีความรุนแรงขึ้นอีกระลอก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างกว้างขวาง

โดยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาโดยตลอด พร้อมประทานพระดำริ

 

ให้วัดที่มีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่น ๆ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ต่อไป

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพร และกำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละสรรพกำลังเพื่อบำบัดบรรเทาทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประสบสวัสดิภาพและอิ่มเอิบในกุศลจริยาซึ่งได้บำเพ็ญ อันจับเป็นพลังสร้างสรรค์ ประโยชน์สุขส่วนรวมให้ทวีคูณยิ่งขึ้นในสังคมสืบไป

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ