ข่าวแห่งปี 2564 : มหากาพย์ “เสาไฟกินรี” ต้นละเกือบแสน เขย่า อบต.ราชาเทวะ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรณีโลกออนไลน์ได้มีการเปิดเผยภาพเสาไปประติมากรรมกินรี จำนวนหลายต้น ถูกติดตั้งในป่ารกร้าง เป็นพื้นที่ ของ อบต.ราชเทวะ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีราคาต้นละประมาณ 94,000 บาท ทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล พร้อมกับตั้งคำถามถึงสาเหตุที่นำเสาไฟไปติดตั้งในป่าที่ไร้ประโยชน์ และความคุ้มค่าของงบประมาณมีลงทุนไป

ป.ป.ช. สั่งสอบ “เสาไฟกินรี” ส่อผิด 20 คน

"ราชาเทวะ" ซื้ออีก"เสาไฟกินรี" 720 ต้น "มันเรื่องของบ้านเรา" โยน "บางกอกไฟถนน" ปมเหมาโครงการ

ด้านนายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ได้ชี้แจงว่า เสาไปประติมากรรมกินรี เป็นโครงการของชาวบ้านที่เสนอเข้ามา โดยแต่ละตำบลจะเสนอโครงการที่หมู่บ้านตัวเองอยากได้ หนึ่งในนั้น คือ เสาไฟกินรี ซึ่งหลังจากทำประชาคม หรือสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่อยากให้บรรจุแผนการซื้อเสาไฟกินรีเข้าไปในแผนพัฒนาตำบลด้วย ส่วนประเด็นเรื่องเสาไฟอยู่ในพงหญ้าที่ไม่มีถนน ซึ่งตามแผนการพัฒนาพื้นที่จะมีถนนเกิดขึ้นในจุดนั้นปี 2565 

 

ผู้เข้าร่วมประกวดราคา มีเวลา 8 วัน ทำตัวอย่าง “เสาไฟกินรี”

ทีมข่าว PPTV ได้การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา พบว่าได้กำหนดให้ผู้ยื่นต้องส่วนตัวอย่างเสาไฟประติมากรรมกินรี 1 ชุด ภายในระยะเวลาเพียง 8 วัน นับจากวันที่เสนอราคา ซึ่งหมายความว่า บริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาจะมีเวลาทำตัวอย่างเสาไฟแค่ 8 วันเท่านั้น

ขณะเดียวกัน อบต.ราชาเทวะ ได้กำหนดลักษณะของเสาไฟประติมากรรมกินรีไว้อย่างละเอียดหลายรายการ เช่น ต้นเสาผลิตจากสแตนเลสชุบสีทองเงา ห้ามสีพ่น หรือทา  ที่ผิวปั้มขึ้นรูปลายกลีบดอกบัวนูนสูง 48 กลีบ โคมไฟจะต้องเป็นฝาครอบสแตนแลส ตัวโคมเป็นอะลูมิเนียมเป็นลายกลีบฟักทองไม่น้อยกว่า 18 อัน และลายข้าวหลามตัดไม่น้อยกว่า 48 อัน ห้ามใช้วัสดุตัดแปะ ขณะที่ตัวกินรี ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ผลิตจากอะลูมิเนียม ใต้ฐานกินรีป็นบัวรองประติมากรรม ผลิตจากสแตนเลสขึ้นรูป เป็นต้น

เปิดรายได้ "บ.บางกอกไฟถนน" คว้างานเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ รวด 11 สัญญา

ด้านบริษัทที่ชนะการประกวดราคาโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรีไว้ รวม 10,000 ต้น มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท นั้น คือ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด  โดยจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าบริษัทนี้ ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2547 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประเภทธุรกิจ ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน ขณะที่งบกำไรขาดทุน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2558      รายได้รวม      98     ล้านบาท      กำไร         4.7       ล้านบาท

ปี 2559      รายได้รวม      88     ล้านบาท      กำไร         3.6       ล้านบาท

ปี 2560      รายได้รวม    146     ล้านบาท      กำไร         6.7       ล้านบาท

ปี 2561      รายได้รวม      65     ล้านบาท     ขาดทุน    12.8      ล้านบาท

ปี 2562      รายได้รวม    423     ล้านบาท      กำไร          31      ล้านบาท

ปี 2563     รายได้รวม     711     ล้านบาท      กำไร          46       ล้านบาท

ทั้งนี้จากข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐทั่วประเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ยังพบอีกว่า บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด คว้างานโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐทั่วประเทศ 287 โครงการ รวมมูลค่า 1,361.95 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งเสาไฟประติมากรรม โคมไฟ  และระบบโซล่าเซลล์  โดยเฉพาะโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรีของ อบต.ราชาเทวะ มีจำนวน  9 สัญญา  รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 673 ล้านบาท

  • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1,811 ต้น วงเงิน 171.84 ล้านบาท
  • โครงการจัดซื้อ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,456 ต้น วงเงิน 138.08 ล้านบาท
  • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภานในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น วงเงิน 117.15 ล้านบาท
  • โครงการจัดซื้อ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น วงเงิน 74.76 ล้านบาท
  • จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองลาดกระบัง จำนวน 600 ต้น วงเงิน 56.95 ล้านบาท
  • โครงการจัดซื้อ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น วงเงิน 50.92 ล้านบาท
  • โครงการจัดซื้อ เสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้น วงเงิน 32.95 ล้านบาท
  • โครงการปรับปรุง เสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี ในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) วงเงิน 27 ล้านบาท
  • โครงการจัดซื้อ ประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็ก พร้อมติดตั้ง วงเงิน 3.5 ล้านบาท

มีรายงานว่า บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด คว้างานโครงการเสาไฟของ อบต.ราชาเทวะ อีก 2 สัญญา รวมทั้งหมด 11 สัญญา มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท

 

ป.ป.ช. เข้าสอบสวน โครงการ “เสาไฟกินรี” แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา นายก อบต.ราชาเทวะ

ด้านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้ง องค์คณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงรวม 5 คณะ แยกไต่สวน การจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี ในพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  ที่จัดซื้อตั้งแต่ ปี 2556 , 2557 , 2561, 2562, 2563, และ 2564 เบื้องต้นพบว่า จัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ และพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างบางราย รวมถึงก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาในกรณีนี้ มีมากกว่า 20 คน

ต่อมา ป.ป.ช. แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา นายก อบต.ราชาเทวะ โดยสิ่งที่หยิบยกมาพิจารณาในแจ้งข้อกล่าวหานั้น มีทั้ง การส่งตัวอย่างเสาไฟที่ใช้เวลาเพียง 8 วัน การกำหนดลักษณะของเสาไฟให้มีลวดลายที่มีรายละเอียดอย่างมาก แต่กลับให้เวลาทำน้อย ซึ่ง ป.ป.ช. มองว่าอาจเข้าขายกีดกันเอกชนรายอื่น  และจุดที่ติดตั้งเสาไฟนั้นเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งอยู่ในป่ารกร้างไร้คนใช้ประโยชน์ และระยะห่างไม่ได้มาตรฐาน

ดราม่า! เงินเยียวยา รง.หมิงตี้ ได้แค่ 40 บาท - ญาติ “ทรงชัย นกขมิ้น” เยอะสุด 4.9 หมื่น

ดีเอสไอ พบหลักฐานฮั้วประมูล “เสาไฟกินรี” อบต.ราชาเทวะ ส่งสำนวนคดี 27 แฟ้ม ให้ ป.ป.ช.

ป.ป.ช. แจ้ง 2 ข้อหา ปมจัดซื้อเสาไฟกินรี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พบหลักฐานการฮั้วประมูลโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรี ของ อบต.ราชเทวะ พร้อมส่งสำนวนการสอบสวนคดี 27 แฟ้ม ให้กับ ป.ป.ช.  โดยทั้งหมดเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาที่บริษัทมีพฤติการในการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อประสงค์ที่จะให้ประโยชน์ แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญาของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้า หรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

ขณะที่ นายทรงชัย นกขมิ้น ยังคงดำรงตำแหน่ง นายก อบต.ราชาเทวะ อีกสมัย หลังในการเลือกตั้ง อบต. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  29 พ.ย. 2564  ผลปรากฎว่านายทรงชัย ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ ด้วยคะแนนเสียงรวมอันดับหนึ่ง 5,224 คะแนน 

แต่อย่างไรก็ตาม อนาคตของ นายทรงชัย นับจากนี้อยู่ในมือ ป.ป.ช. ซึ่งกำลังลุยสอบสวนถึงความผิดปกติ โครงการประติมากรรมเสาไฟกินรี อย่างเข้มข้น ต้องคอยติดตามว่าจะยังคงรักษาเก้าอี้ นายก อบต.ราชาเทวะ ได้อีกต่อไปอีกหรือไม่

 

ขึ้นทางด่วน ฟรี 5 วันรวด เริ่ม 30 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | แมตช์สุดท้ายพรีเมียร์ลีก

ใช้ปากเตะบอล | แมตช์สุดท้ายพรีเมียร์ลีก

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ