ศปถ. ตั้งวอร์รูมคุมเข้มอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศปถ. ตั้งวอร์รูม คุมเข้มอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. พร้อมสนธิกำลังตั้งจุดตรวจ-ด่านตรวจบนถนนสายหลัก ด่านชุมชนและจุดสกัดบนสายรอง

วันที่ 11 เม.ย. 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนสายต่างๆ เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่น มีการชะลอตัวและติดขัดในบางเส้นทาง

กองทัพไทย ตั้งจุดบริการ 216 จุดอำนวยความสะดวก ช่วงสงกรานต์2565

เช็กมาตรการ!“สงกรานต์2565” ศบค.ไฟเขียวจัดงานได้ พื้นที่ไม่มีการควบคุม ‘ห้ามเล่นน้ำ-ประแป้ง-ปาร์ตี้โฟ...

ศปถ. ตั้งวอร์รูมคุมเข้มอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ดำเนินการเข้มข้นในช่วงวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2565 ที่ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  พร้อมประสานสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ซึ่ง ศปถ. ได้กำหนดมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ มุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นมาตรการทางสังคม สนธิกำลังตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจบนถนนสายหลัก ด่านชุมชนและจุดสกัดบนสายรอง ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ จุดตัดทางรถไฟ จุดกลับรถ ทางร่วม ทางแยก เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ การไม่ใช่อุปกรณ์นิรภัย ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. กำหนด โดยเน้นดูแลถนนสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับการคุมเข้มถนนสายรอง เส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน รวมถึงประสานตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ

นอกจากนี้ ศปถ. ยังได้ประสานการเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การแจ้งเหตุและการส่งต่อผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่ง ศปถ.จะได้แถลงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันในช่วงวันที่ 12 – 17 เม.ย. 2565 และแถลงสรุปผลการดำเนินงานในวันที่ 18 เม.ย. 2565 โดยถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM” www.facebook.com/DDPMNews เวลาประมาณ 10.15 น. เป็นต้นไป ตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่วนการประชุมหารือกับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเน้นใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า ศปถ. ได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยนำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ บทเรียน และปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ปภ. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi (Government Big Data Institute) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2565 และจัดทำข้อมูลสรุปในรูปแบบ Dashboard ระบุข้อมูลสำคัญ อาทิ จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวนผู้เสียชีวิต สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แผนที่จุดเกิดเหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสภาพถนน เวลาที่เกิดเหตุ ระยะห่างระหว่างจุดเกิดเหตุกับจุดตรวจและโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน ระหว่างเดินทางไกลช่วงสงกรานต์ 2565

ห่วงคนขับรถทางไกล ดื่มกาแฟมากไปเสี่ยงเกิดหัวใจเต้นเร็ว มือสั่น

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ